Bảng giá dịch vụ

Cảm ơn bạn quan tâm dịch vụ của Bất động sản Vũng Tàu, rất mong được hợp tác!
Bảng giá tin đăng áp dụng từ tháng 05/2024
Tin thường
VIP 4
VIP 3
VIP 2
VIP 1
VIP Đặc biệt
Giá ngày 100 đ 1 000 đ 2 000 đ 5 000 đ 10 000 đ 15 000 đ
Giá tuần (7 ngày) 700 đ 7 000 đ 14 000 đ 35 000 đ 70 000 đ 91 000 đ
Giá tháng (30 ngày) 3 000 đ 15 000 đ 45 000 đ 135 000 đ 270 000 đ 300 000 đ
Giá đẩy tin 100 đ/lần 200 đ/lần 1 000 đ/lần 3 000 đ/lần 5 000 đ/lần 10 000 đ/lần
Đăng tối thiểu 15 ngày 15 ngày 15 ngày 10 ngày 10 ngày 4 ngày
Màu sắc tiêu đề

Tiêu đề màu mặc định, viết thường

TIÊU ĐỀ MÀU XANH, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU HỒNG, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU CAM, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU ĐỎ, IN HOA

TIÊU ĐỀ MÀU ĐỎ, IN HOA

Vị trí

Hiển thị sau các tin VIP

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2, Tin VIP 3 và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1, Tin VIP 2 và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt, Tin VIP 1 và trên các tin khác

Hiển thị sau tin VIP đặc biệt và trên các tin khác

Hiển thị ở trên tất cả các tin khác. được hưởng nhiều ưu tiên và hiệu quả giao dịch cao nhất.

Tự động duyệt

Hiển thị số điện thoại
ở trang danh sách

Huy hiệu nổi bật

Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo Xem demo